عالی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

عالی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
الخور 05 مارچ 2021 QAR ﷼216.02
المالکیہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
الرایان 05 مارچ 2021 QAR ﷼216.02
الوقرہ 05 مارچ 2021 QAR ﷼216.02
بودائیہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
دمام 05 مارچ 2021 SAR ﷼214.92
دوحہ 05 مارچ 2021 QAR ﷼216.02
حماد ٹاؤن 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
ہوفوف 05 مارچ 2021 SAR ﷼214.92
عیسیٰ ٹاؤن 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
جدfفس 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
جوبل 05 مارچ 2021 SAR ﷼214.92
کھوبر 05 مارچ 2021 SAR ﷼214.92
منامہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
محراق 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
قطیف 05 مارچ 2021 SAR ﷼214.92
رففہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
روییس 04 مارچ 2021 AED د.إ213.02
سیترا 05 مارچ 2021 BHD .د.ب21.71
ام سالل محمد 05 مارچ 2021 QAR ﷼216.02
عالی : 22 قیراط سونے کی قیمت

عالی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
الخور 05 مارچ 2021 QAR ﷼198.00
المالکیہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
الرایان 05 مارچ 2021 QAR ﷼198.00
الوقرہ 05 مارچ 2021 QAR ﷼198.00
بودائیہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
دمام 05 مارچ 2021 SAR ﷼197.00
دوحہ 05 مارچ 2021 QAR ﷼198.00
حماد ٹاؤن 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
ہوفوف 05 مارچ 2021 SAR ﷼197.00
عیسیٰ ٹاؤن 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
جدfفس 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
جوبل 05 مارچ 2021 SAR ﷼197.00
کھوبر 05 مارچ 2021 SAR ﷼197.00
منامہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
محراق 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
قطیف 05 مارچ 2021 SAR ﷼197.00
رففہ 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
روییس 04 مارچ 2021 AED د.إ195.25
سیترا 05 مارچ 2021 BHD .د.ب19.90
ام سالل محمد 05 مارچ 2021 QAR ﷼198.00
عالی : 22 قیراط سونے کی قیمت