الخور : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
ابوظہبی شہر 01 فروری 2023 AED د.إ233.25
الخور 31 جنوری 2023 QAR ﷼236.00
المالکیہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
الرایان 31 جنوری 2023 QAR ﷼236.00
الوقرہ 31 جنوری 2023 QAR ﷼236.00
بودائیہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
دمام 31 جنوری 2023 SAR ﷼241.00
دوحہ 31 جنوری 2023 QAR ﷼236.00
غیاثی 01 فروری 2023 AED د.إ233.25
حماد ٹاؤن 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
ہوفوف 31 جنوری 2023 SAR ﷼241.00
عیسیٰ ٹاؤن 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
جدfفس 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
جوبل 31 جنوری 2023 SAR ﷼241.00
کھوبر 31 جنوری 2023 SAR ﷼241.00
مدینت زید 01 فروری 2023 AED د.إ233.25
منامہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
محراق 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
قطیف 31 جنوری 2023 SAR ﷼241.00
رففہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
روییس 01 فروری 2023 AED د.إ233.25
سیترا 01 فروری 2023 BHD .د.ب23.90
ام سالل محمد 31 جنوری 2023 QAR ﷼236.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
ابوظہبی شہر 01 فروری 2023 AED د.إ216.00
الخور 31 جنوری 2023 QAR ﷼222.50
المالکیہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
الرایان 31 جنوری 2023 QAR ﷼222.50
الوقرہ 31 جنوری 2023 QAR ﷼222.50
بودائیہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
دمام 31 جنوری 2023 SAR ﷼222.00
دوحہ 31 جنوری 2023 QAR ﷼222.50
غیاثی 01 فروری 2023 AED د.إ216.00
حماد ٹاؤن 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
ہوفوف 31 جنوری 2023 SAR ﷼222.00
عیسیٰ ٹاؤن 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
جدfفس 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
جوبل 31 جنوری 2023 SAR ﷼222.00
کھوبر 31 جنوری 2023 SAR ﷼222.00
مدینت زید 01 فروری 2023 AED د.إ216.00
منامہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
محراق 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
قطیف 31 جنوری 2023 SAR ﷼222.00
رففہ 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
روییس 01 فروری 2023 AED د.إ216.00
سیترا 01 فروری 2023 BHD .د.ب22.60
ام سالل محمد 31 جنوری 2023 QAR ﷼222.50
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت