الخور : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
ابوظہبی شہر 27 مئی 2022 AED د.إ225.25
الخور 27 مئی 2022 QAR ﷼228.00
المالکیہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
الرایان 27 مئی 2022 QAR ﷼228.00
الوقرہ 27 مئی 2022 QAR ﷼228.00
بودائیہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
دمام 27 مئی 2022 SAR ﷼233.00
دوحہ 27 مئی 2022 QAR ﷼228.00
غیاثی 27 مئی 2022 AED د.إ225.25
حماد ٹاؤن 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
ہوفوف 27 مئی 2022 SAR ﷼233.00
عیسیٰ ٹاؤن 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
جدfفس 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
جوبل 27 مئی 2022 SAR ﷼233.00
کھوبر 27 مئی 2022 SAR ﷼233.00
مدینت زید 27 مئی 2022 AED د.إ225.25
منامہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
محراق 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
قطیف 27 مئی 2022 SAR ﷼233.00
رففہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
روییس 27 مئی 2022 AED د.إ225.25
سیترا 27 مئی 2022 BHD .د.ب23.10
ام سالل محمد 27 مئی 2022 QAR ﷼228.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
ابوظہبی شہر 27 مئی 2022 AED د.إ211.50
الخور 27 مئی 2022 QAR ﷼215.00
المالکیہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
الرایان 27 مئی 2022 QAR ﷼215.00
الوقرہ 27 مئی 2022 QAR ﷼215.00
بودائیہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
دمام 27 مئی 2022 SAR ﷼215.00
دوحہ 27 مئی 2022 QAR ﷼215.00
غیاثی 27 مئی 2022 AED د.إ211.50
حماد ٹاؤن 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
ہوفوف 27 مئی 2022 SAR ﷼215.00
عیسیٰ ٹاؤن 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
جدfفس 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
جوبل 27 مئی 2022 SAR ﷼215.00
کھوبر 27 مئی 2022 SAR ﷼215.00
مدینت زید 27 مئی 2022 AED د.إ211.50
منامہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
محراق 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
قطیف 27 مئی 2022 SAR ﷼215.00
رففہ 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
روییس 27 مئی 2022 AED د.إ211.50
سیترا 27 مئی 2022 BHD .د.ب21.90
ام سالل محمد 27 مئی 2022 QAR ﷼215.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت