غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
العین 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
الخور 04 جولائی 2022 QAR ﷼223.00
الکوز 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
الرایان 04 جولائی 2022 QAR ﷼223.00
الوقرہ 04 جولائی 2022 QAR ﷼223.00
دوحہ 04 جولائی 2022 QAR ﷼223.00
دبئی سٹی 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
غیاثی 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
جیبل علی 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
لیوا اوسیس 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
مدینت زید 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
روییس 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
شارجہ شہر 05 جولائی 2022 AED د.إ219.25
ام سالل محمد 04 جولائی 2022 QAR ﷼223.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
العین 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
الخور 04 جولائی 2022 QAR ﷼210.50
الکوز 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
الرایان 04 جولائی 2022 QAR ﷼210.50
الوقرہ 04 جولائی 2022 QAR ﷼210.50
دوحہ 04 جولائی 2022 QAR ﷼210.50
دبئی سٹی 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
غیاثی 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
جیبل علی 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
لیوا اوسیس 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
مدینت زید 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
روییس 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
شارجہ شہر 05 جولائی 2022 AED د.إ206.00
ام سالل محمد 04 جولائی 2022 QAR ﷼210.50
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت