غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
العین 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
غیاثی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
جیبل علی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
لیوا اوسیس 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
مدینت زید 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
روییس 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
العین 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
غیاثی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
جیبل علی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
لیوا اوسیس 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
مدینت زید 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
روییس 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت