غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
غیاثی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
جیبل علی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
لیوا اوسیس 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
مدینت زید 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
روییس 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
غیاثی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
جیبل علی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
لیوا اوسیس 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
مدینت زید 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
روییس 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت