غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
العین 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
الخور 15 جولائی 2024 QAR ﷼295.50
الکوز 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
الرایان 15 جولائی 2024 QAR ﷼295.50
الوقرہ 15 جولائی 2024 QAR ﷼295.50
دوحہ 15 جولائی 2024 QAR ﷼295.50
دبئی سٹی 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
غیاثی 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
جیبل علی 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
لیوا اوسیس 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
مدینت زید 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
روییس 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
شارجہ شہر 15 جولائی 2024 AED د.إ292.75
ام سالل محمد 15 جولائی 2024 QAR ﷼295.50
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
العین 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
الخور 15 جولائی 2024 QAR ﷼277.00
الکوز 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
الرایان 15 جولائی 2024 QAR ﷼277.00
الوقرہ 15 جولائی 2024 QAR ﷼277.00
دوحہ 15 جولائی 2024 QAR ﷼277.00
دبئی سٹی 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
غیاثی 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
جیبل علی 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
لیوا اوسیس 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
مدینت زید 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
روییس 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
شارجہ شہر 15 جولائی 2024 AED د.إ271.25
ام سالل محمد 15 جولائی 2024 QAR ﷼277.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت