حویلی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

حویلی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
الاحمدی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفاہیل 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفروانیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفنٹاس 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الجہرہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
المنقاف 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
اری رقعہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
ارم رومیتھیا 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
بطور سلیمیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
حفر البطین 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
حویلی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
جنب اس سورrah 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
جوبل 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
کویت سٹی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
صباح اس سلیم 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
حویلی : 22 قیراط سونے کی قیمت

حویلی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
الاحمدی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفاہیل 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفروانیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفنٹاس 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الجہرہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
المنقاف 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
اری رقعہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
ارم رومیتھیا 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
بطور سلیمیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
حفر البطین 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
حویلی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
جنب اس سورrah 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
جوبل 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
کویت سٹی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
صباح اس سلیم 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
حویلی : 22 قیراط سونے کی قیمت