نجران : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

نجران : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابھا 05 مئی 2021 SAR ﷼225.83
خمیس مشاعرہ 05 مئی 2021 SAR ﷼225.83
نجران 05 مئی 2021 SAR ﷼225.83
نجران : 22 قیراط سونے کی قیمت

نجران : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابھا 05 مئی 2021 SAR ﷼207.00
خمیس مشاعرہ 05 مئی 2021 SAR ﷼207.00
نجران 05 مئی 2021 SAR ﷼207.00
نجران : 22 قیراط سونے کی قیمت