سیترا : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

سیترا : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
الخور 26 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
المالکیہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
الرایان 26 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الوقرہ 26 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
بودائیہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
دمام 26 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
دوحہ 26 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
حماد ٹاؤن 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
ہوفوف 26 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
عیسیٰ ٹاؤن 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
جدfفس 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
جوبل 26 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
کھوبر 26 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
منامہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
محراق 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
قطیف 26 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
رففہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
روییس 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
سیترا 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.47
ام سالل محمد 26 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
سیترا : 22 قیراط سونے کی قیمت

سیترا : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
الخور 26 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
المالکیہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
الرایان 26 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الوقرہ 26 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
بودائیہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
دمام 26 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
دوحہ 26 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
حماد ٹاؤن 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
ہوفوف 26 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
عیسیٰ ٹاؤن 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
جدfفس 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
جوبل 26 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
کھوبر 26 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
منامہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
محراق 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
قطیف 26 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
رففہ 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
روییس 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
سیترا 26 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.60
ام سالل محمد 26 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
سیترا : 22 قیراط سونے کی قیمت