یانبو : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

یانبو : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
جدہ 21 جنوری 2021 SAR ﷼236.74
مدینہ 21 جنوری 2021 SAR ﷼236.74
یانبو 21 جنوری 2021 SAR ﷼236.74
یانبو : 22 قیراط سونے کی قیمت

یانبو : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
جدہ 21 جنوری 2021 SAR ﷼217.00
مدینہ 21 جنوری 2021 SAR ﷼217.00
یانبو 21 جنوری 2021 SAR ﷼217.00
یانبو : 22 قیراط سونے کی قیمت