یانبو : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

یانبو : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
جدہ 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
مدینہ 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
یانبو 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
یانبو : 22 قیراط سونے کی قیمت

یانبو : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
جدہ 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
مدینہ 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
یانبو 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
یانبو : 22 قیراط سونے کی قیمت