खर्ज : गोल्ड मूल्य में सभी निकट शहरों

खर्ज : 24 करात गोल्ड दर में सभी निकट शहरों

शहर तारीख मूल्य
होफुफ़ 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
खर्ज 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
रियाद 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
खर्ज : 22 करात गोल्ड मूल्य

खर्ज : 22 करात गोल्ड दर में सभी निकट शहरों

शहर तारीख मूल्य
होफुफ़ 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
खर्ज 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
रियाद 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
खर्ज : 22 करात गोल्ड मूल्य