Khamis Mushait, Saudi Arabia : Gold Prices

Khamis Mushait : 24 Karat Gold Rate

17 June 2024
SAR ﷼289.00
-1.00
Date Price Change
16 June 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
15 June 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
14 June 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+4.00
13 June 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
12 June 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼+2.00
11 June 2024 SAR ﷼289.00 SAR ﷼+2.00
10 June 2024 SAR ﷼287.00 SAR ﷼+1.00
09 June 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+0.00
08 June 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
07 June 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-4.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Highest Price SAR ﷼295.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Lowest Price SAR ﷼286.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Average Price SAR ﷼289.63
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Opening Price (01 June) SAR ﷼290.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Closing Price (16 June) SAR ﷼290.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - May : Highest Price SAR ﷼303.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - May : Lowest Price SAR ﷼286.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - May : Average Price SAR ﷼292.77
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - May : Opening Price (01 May) SAR ﷼287.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - May : Closing Price (31 May) SAR ﷼292.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - April : Highest Price SAR ﷼298.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - April : Lowest Price SAR ﷼279.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - April : Average Price SAR ﷼291.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - April : Opening Price (01 April) SAR ﷼279.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - April : Closing Price (30 April) SAR ﷼287.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - March : Highest Price SAR ﷼279.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - March : Lowest Price SAR ﷼259.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - March : Average Price SAR ﷼270.07
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - March : Opening Price (01 March) SAR ﷼259.00
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - March : Closing Price (31 March) SAR ﷼279.00
Khamis Mushait - All Cities Near : 24 Karat Gold Price

Khamis Mushait : 22 Karat Gold Rate

17 June 2024
SAR ﷼266.00
-2.00
Date Price Change
16 June 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
15 June 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
14 June 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+4.00
13 June 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-5.00
12 June 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+3.00
11 June 2024 SAR ﷼266.00 SAR ﷼+1.00
10 June 2024 SAR ﷼265.00 SAR ﷼+1.00
09 June 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼+0.00
08 June 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-4.00
07 June 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-4.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Highest Price SAR ﷼272.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Lowest Price SAR ﷼264.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Average Price SAR ﷼267.25
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Opening Price (01 June) SAR ﷼267.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Closing Price (16 June) SAR ﷼268.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - May : Highest Price SAR ﷼280.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - May : Lowest Price SAR ﷼263.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - May : Average Price SAR ﷼270.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - May : Opening Price (01 May) SAR ﷼265.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - May : Closing Price (31 May) SAR ﷼269.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - April : Highest Price SAR ﷼274.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - April : Lowest Price SAR ﷼257.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - April : Average Price SAR ﷼268.14
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - April : Opening Price (01 April) SAR ﷼257.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - April : Closing Price (30 April) SAR ﷼265.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - March : Highest Price SAR ﷼257.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - March : Lowest Price SAR ﷼239.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - March : Average Price SAR ﷼249.10
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - March : Opening Price (01 March) SAR ﷼239.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - March : Closing Price (31 March) SAR ﷼257.00
Khamis Mushait - All Cities Near : 22 Karat Gold Price