Abha : Gold Price in all near Cities

Abha : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 21 January 2021 SAR ﷼236.74
Al Qunfudhah 21 January 2021 SAR ﷼236.74
Khamis Mushait 21 January 2021 SAR ﷼236.74
Najran 21 January 2021 SAR ﷼236.74
Abha : 22 Karat Gold Price

Abha : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 21 January 2021 SAR ﷼217.00
Al Qunfudhah 21 January 2021 SAR ﷼217.00
Khamis Mushait 21 January 2021 SAR ﷼217.00
Najran 21 January 2021 SAR ﷼217.00
Abha : 22 Karat Gold Price