Riyadh : Gold Price in all near Cities

Riyadh : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 14 January 2022 SAR ﷼230.20
Kharj 14 January 2022 SAR ﷼230.20
Riyadh 14 January 2022 SAR ﷼230.20
Riyadh : 22 Karat Gold Price

Riyadh : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 14 January 2022 SAR ﷼211.00
Kharj 14 January 2022 SAR ﷼211.00
Riyadh 14 January 2022 SAR ﷼211.00
Riyadh : 22 Karat Gold Price