Riyadh : Gold Price in all near Cities

Riyadh : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 18 January 2021 SAR ﷼232.38
Kharj 18 January 2021 SAR ﷼232.38
Riyadh 18 January 2021 SAR ﷼232.38
Riyadh : 22 Karat Gold Price

Riyadh : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 18 January 2021 SAR ﷼213.00
Kharj 18 January 2021 SAR ﷼213.00
Riyadh 18 January 2021 SAR ﷼213.00
Riyadh : 22 Karat Gold Price