Yanbu : Gold Price in near cities

Yanbu : Gold Price in all near Cities

Yanbu : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Jeddah 19 January 2022 SAR ﷼232.38
Medina 19 January 2022 SAR ﷼232.38
Yanbu 19 January 2022 SAR ﷼232.38
Yanbu : 22 Karat Gold Price

Yanbu : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Jeddah 19 January 2022 SAR ﷼213.00
Medina 19 January 2022 SAR ﷼213.00
Yanbu 19 January 2022 SAR ﷼213.00
Yanbu : 22 Karat Gold Price