அல் அஹ்மதி : தங்க விலை, அல் அஹ்மதி தங்க விகிதங்கள்

அல் அஹ்மதி, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் அஹ்மதி : 24 காரட் தங்க வீதம்

25 ஜனவரி 2022
KWD د.ك19.04
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜனவரி 2022 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.11
24 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
23 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
22 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
21 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
20 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
19 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.16
18 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
17 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.04
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.49
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.77
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك18.87
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (25 ஜனவரி) KWD د.ك19.04
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.77
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.33
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.58
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.66
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك18.77
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.31
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.38
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.85
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك18.49
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك18.66
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.60
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.34
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.11
அல் அஹ்மதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك18.49
அல் அஹ்மதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் அஹ்மதி : 22 காரட் தங்க வீதம்

25 ஜனவரி 2022
KWD د.ك17.45
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.10
24 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
23 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
22 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
21 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
20 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
19 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.15
18 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
17 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك17.45
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك16.95
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.20
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.30
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (25 ஜனவரி) KWD د.ك17.45
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.20
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.80
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.03
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.10
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.20
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.70
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.85
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.28
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.95
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك17.10
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.05
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.81
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك16.60
அல் அஹ்மதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك16.95
அல் அஹ்மதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை