உம் அல் குவைன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

உம் அல் குவைன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூன் 2024
AED د.إ281.75
+0.75
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ+0.00
22 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-2.25
21 ஜூன் 2024 AED د.إ283.25 AED د.إ+1.50
19 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.00
18 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.75
17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-1.50
16 ஜூன் 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.00
15 ஜூன் 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.25
14 ஜூன் 2024 AED د.إ282.25 AED د.إ+2.75
13 ஜூன் 2024 AED د.إ279.50 AED د.إ-2.25
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ286.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ277.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ281.34
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ281.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) AED د.إ281.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ294.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ277.50
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ284.80
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ278.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ284.25
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ291.25
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ271.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ283.03
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ271.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ279.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ270.50
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ251.50
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ262.07
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ251.50
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ270.50
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் அல் குவைன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூன் 2024
AED د.إ261.00
+0.75
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ+0.00
22 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-2.00
21 ஜூன் 2024 AED د.إ262.25 AED د.إ+1.25
19 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.00
18 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.75
17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-1.50
16 ஜூன் 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.00
15 ஜூன் 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.50
14 ஜூன் 2024 AED د.إ261.25 AED د.إ+2.50
13 ஜூன் 2024 AED د.إ258.75 AED د.إ-2.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ264.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ257.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ260.57
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ261.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) AED د.إ260.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ272.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ257.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ263.70
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ258.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ263.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ269.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ251.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ262.09
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ251.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ259.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ250.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ232.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ242.66
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ232.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ250.50
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை