உம் அல் குவைன் : தங்க விலை, உம் அல் குவைன் தங்க விகிதங்கள்

உம் அல் குவைன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

உம் அல் குவைன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
AED د.إ224.50
+0.75
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
21 மே 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+1.00
20 மே 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-10.25
19 மே 2022 AED د.إ233.00 AED د.إ+13.75
18 மே 2022 AED د.إ219.25 AED د.إ-1.75
17 மே 2022 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
16 மே 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.50
15 மே 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.00
14 மே 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.50
13 மே 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-4.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ233.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ219.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ224.57
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ229.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) AED د.إ223.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ241.50
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ229.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ235.11
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ234.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ229.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ255.84
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ231.00
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ240.99
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ237.84
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ234.75
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ243.29
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ222.83
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ230.83
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ223.93
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ238.11
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் அல் குவைன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
AED د.إ211.00
+0.75
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+0.00
21 மே 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+1.00
20 மே 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.00
19 மே 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+3.25
18 மே 2022 AED د.إ206.00 AED د.إ-1.50
17 மே 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.75
16 மே 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-0.50
15 மே 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
14 மே 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.50
13 மே 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-3.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ215.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ210.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ215.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) AED د.إ210.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ226.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ215.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ220.84
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ219.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ215.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ234.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ217.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ222.89
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ218.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ220.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ223.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ204.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ211.58
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ205.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ218.25
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை