உம் அல் குவைன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

உம் அல் குவைன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
AED د.إ223.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.27
23 ஜூலை 2021 AED د.إ223.38 AED د.إ+0.27
22 ஜூலை 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ-0.82
21 ஜூலை 2021 AED د.إ223.93 AED د.إ-2.45
20 ஜூலை 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+1.64
19 ஜூலை 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ-0.28
18 ஜூலை 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ+0.00
17 ஜூலை 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ-1.63
16 ஜூலை 2021 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
15 ஜூலை 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ226.65
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ220.93
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ224.02
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ220.93
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) AED د.إ223.65
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ236.47
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ218.20
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ227.57
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ236.20
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ218.47
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ236.47
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ219.56
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ229.68
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ219.56
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ236.47
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ222.83
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ214.38
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ218.29
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ214.38
உம் அல் குவைன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ219.56
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் அல் குவைன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
AED د.إ205.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.25
23 ஜூலை 2021 AED د.إ204.75 AED د.إ+0.25
22 ஜூலை 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ-0.75
21 ஜூலை 2021 AED د.إ205.25 AED د.إ-2.25
20 ஜூலை 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.50
19 ஜூலை 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ-0.25
18 ஜூலை 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
17 ஜூலை 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ-1.50
16 ஜூலை 2021 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
15 ஜூலை 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ207.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ202.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ205.33
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) AED د.إ205.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ216.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ200.00
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ208.59
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ216.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ200.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ216.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ201.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ210.52
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ201.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ216.75
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ204.25
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ196.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ200.08
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ196.50
உம் அல் குவைன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ201.25
உம் அல் குவைன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை