புடையா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

புடையா : 24 காரட் தங்க வீதம்

16 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
15 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.21
14 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.11
12 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب22.69
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.15
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.33
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.15
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.69
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب22.26
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.60
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.05
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.26
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب21.93
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.78
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.04
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.05
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.78
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.26
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.79
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب23.67
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

புடையா : 22 காரட் தங்க வீதம்

16 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
15 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.20
14 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.10
12 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب20.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.46
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.30
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب20.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.21
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب20.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب20.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب21.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.13
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب20.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.81
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب21.70
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை