புடையா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

புடையா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.46
+0.11
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.21
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.55
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.90
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) BHD .د.ب23.35
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

புடையா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.50
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.50
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.91
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) BHD .د.ب21.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை