ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
அல் ஐன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
அல் மேடம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
அல் குவோஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
அர் ராம்ஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
தைத் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
திப்பா அல் புஜைரா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
துபாய் நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
புஜைரா நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
கயாதி 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
ஹட்டா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
ஜெபல் அலி 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
கல்பா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
கோர் ஃபக்கன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
லிவா ஒயாசிஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
மதினத் சயீத் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
ராஸ் அல் கைமா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
ருவாஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02
உம் அல் குவைன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ219.02

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
அல் ஐன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
அல் மேடம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
அல் குவோஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
அர் ராம்ஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
தைத் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
திப்பா அல் புஜைரா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
துபாய் நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
புஜைரா நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
கயாதி 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
ஹட்டா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
ஜெபல் அலி 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
கல்பா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
கோர் ஃபக்கன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
லிவா ஒயாசிஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
மதினத் சயீத் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
ராஸ் அல் கைமா 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
ருவாஸ் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75
உம் அல் குவைன் 19 ஜூன் 2021 AED د.إ200.75