ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அர் ராம்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
தைத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
திப்பா அல் புஜைரா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
புஜைரா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஹட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கல்பா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கோர் ஃபக்கன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ராஸ் அல் கைமா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
உம் அல் குவைன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அர் ராம்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
தைத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
திப்பா அல் புஜைரா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
புஜைரா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஹட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கல்பா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கோர் ஃபக்கன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ராஸ் அல் கைமா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
உம் அல் குவைன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50