ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
அஜ்மான் நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
அல் ஐன் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
அல் மேடம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
அல் குவோஸ் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
அர் ராம்ஸ் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
தைத் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
திப்பா அல் புஜைரா 20 மே 2024 AED د.إ296.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
துபாய் நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
புஜைரா நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
கயாதி 20 மே 2024 AED د.إ296.00
ஹட்டா 20 மே 2024 AED د.إ296.00
ஜெபல் அலி 20 மே 2024 AED د.إ296.00
கல்பா 20 மே 2024 AED د.إ296.00
கோர் ஃபக்கன் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
லிவா ஒயாசிஸ் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
மதினத் சயீத் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
ராஸ் அல் கைமா 20 மே 2024 AED د.إ296.00
ருவாஸ் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
ஷார்ஜா நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ296.00
உம் அல் குவைன் 20 மே 2024 AED د.إ296.00

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
அஜ்மான் நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
அல் ஐன் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
அல் மேடம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
அல் குவோஸ் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
அர் ராம்ஸ் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
தைத் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
திப்பா அல் புஜைரா 20 மே 2024 AED د.إ274.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
துபாய் நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
புஜைரா நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
கயாதி 20 மே 2024 AED د.إ274.00
ஹட்டா 20 மே 2024 AED د.إ274.00
ஜெபல் அலி 20 மே 2024 AED د.إ274.00
கல்பா 20 மே 2024 AED د.إ274.00
கோர் ஃபக்கன் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
லிவா ஒயாசிஸ் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
மதினத் சயீத் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
ராஸ் அல் கைமா 20 மே 2024 AED د.إ274.00
ருவாஸ் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
ஷார்ஜா நகரம் 20 மே 2024 AED د.إ274.00
உம் அல் குவைன் 20 மே 2024 AED د.إ274.00