ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
அஜ்மான் நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
அல் ஐன் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
அல் மேடம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
அல் குவோஸ் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
அர் ராம்ஸ் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
தைத் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
திப்பா அல் புஜைரா 27 மே 2022 AED د.إ225.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
துபாய் நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
புஜைரா நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
கயாதி 27 மே 2022 AED د.إ225.25
ஹட்டா 27 மே 2022 AED د.إ225.25
ஜெபல் அலி 27 மே 2022 AED د.إ225.25
கல்பா 27 மே 2022 AED د.إ225.25
கோர் ஃபக்கன் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
லிவா ஒயாசிஸ் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
மதினத் சயீத் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
ராஸ் அல் கைமா 27 மே 2022 AED د.إ225.25
ருவாஸ் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
ஷார்ஜா நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ225.25
உம் அல் குவைன் 27 மே 2022 AED د.إ225.25

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
அஜ்மான் நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
அல் ஐன் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
அல் மேடம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
அல் குவோஸ் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
அர் ராம்ஸ் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
தைத் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
திப்பா அல் புஜைரா 27 மே 2022 AED د.إ211.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
துபாய் நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
புஜைரா நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
கயாதி 27 மே 2022 AED د.إ211.50
ஹட்டா 27 மே 2022 AED د.إ211.50
ஜெபல் அலி 27 மே 2022 AED د.إ211.50
கல்பா 27 மே 2022 AED د.إ211.50
கோர் ஃபக்கன் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
லிவா ஒயாசிஸ் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
மதினத் சயீத் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
ராஸ் அல் கைமா 27 மே 2022 AED د.إ211.50
ருவாஸ் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
ஷார்ஜா நகரம் 27 மே 2022 AED د.إ211.50
உம் அல் குவைன் 27 மே 2022 AED د.إ211.50