ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அஜ்மான் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அர் ராம்ஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
தைத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
திப்பா அல் புஜைரா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
புஜைரா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கல்பா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கோர் ஃபக்கன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ராஸ் அல் கைமா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
உம் அல் குவைன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அர் ராம்ஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
தைத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
திப்பா அல் புஜைரா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
புஜைரா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கல்பா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கோர் ஃபக்கன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
லிவா ஒயாசிஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ராஸ் அல் கைமா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
உம் அல் குவைன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00