ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அஜ்மான் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் ஐன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் மேடம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் குவோஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அர் ராம்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
தைத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
திப்பா அல் புஜைரா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
துபாய் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
புஜைரா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
கயாதி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ஹட்டா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ஜெபல் அலி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
கல்பா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
கோர் ஃபக்கன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
லிவா ஒயாசிஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
மதினத் சயீத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ராஸ் அல் கைமா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ருவாஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ஷார்ஜா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
உம் அல் குவைன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அஜ்மான் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் ஐன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் மேடம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் குவோஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அர் ராம்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
தைத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
திப்பா அல் புஜைரா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
துபாய் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
புஜைரா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
கயாதி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ஹட்டா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ஜெபல் அலி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
கல்பா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
கோர் ஃபக்கன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
லிவா ஒயாசிஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
மதினத் சயீத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ராஸ் அல் கைமா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ருவாஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ஷார்ஜா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
உம் அல் குவைன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50