அபா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

அபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
SAR ﷼223.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
13 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+3.28
12 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
11 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
10 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
09 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-3.27
08 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼226.93
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼222.56
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼223.78
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼223.65
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) SAR ﷼223.65
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.62
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼230.20
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼222.56
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼226.50
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼229.11
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼230.20
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼231.29
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼228.48
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼224.74
அபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼229.11
அபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
SAR ﷼205.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
13 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+3.00
12 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
11 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
10 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
09 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-3.00
08 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼208.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼204.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼205.12
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼205.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) SAR ﷼205.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼206.80
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼211.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼204.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼207.61
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼210.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼211.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼212.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼209.42
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼206.00
அபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼210.00
அபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை