அபா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
காமிஸ் முஷைத் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
நஜ்ரான் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
அபா : 22 காரட் தங்க விலை

அபா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
காமிஸ் முஷைத் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
நஜ்ரான் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை