அபா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
அல் குன்ஃபுதா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
காமிஸ் முஷைத் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
நஜ்ரான் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை

அபா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
அல் குன்ஃபுதா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
காமிஸ் முஷைத் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
நஜ்ரான் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை