அபா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
அல் குன்ஃபுதா 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
காமிஸ் முஷைத் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
நஜ்ரான் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை

அபா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
அல் குன்ஃபுதா 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
காமிஸ் முஷைத் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
நஜ்ரான் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை