அபா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
அல் குன்ஃபுதா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
காமிஸ் முஷைத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
நஜ்ரான் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை

அபா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
அல் குன்ஃபுதா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
காமிஸ் முஷைத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
நஜ்ரான் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
அபா : 22 காரட் தங்க விலை