அல் ஜஹ்ரா : தங்க விலை, அல் ஜஹ்ரா தங்க விகிதங்கள்

அல் ஜஹ்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஜஹ்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
KWD د.ك18.77
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
15 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.11
11 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.17
10 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
08 ஜனவரி 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.87
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.49
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.69
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك18.87
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) KWD د.ك18.77
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.77
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.33
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.58
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.66
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك18.77
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.31
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.38
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.85
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك18.49
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك18.66
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.60
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.34
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.11
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك18.49
அல் ஜஹ்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஜஹ்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
KWD د.ك17.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
15 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.10
11 ஜனவரி 2022 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.15
10 ஜனவரி 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
08 ஜனவரி 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك17.30
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك16.95
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.13
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.30
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) KWD د.ك17.20
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.20
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.80
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.03
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.10
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.20
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.70
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.85
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.28
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.95
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك17.10
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.05
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.81
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك16.60
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك16.95
அல் ஜஹ்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை