அல் ஜஹ்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஜஹ்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

22 மே 2024
KWD د.ك24.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك-0.40
21 மே 2024 KWD د.ك24.50 KWD د.ك+0.10
20 மே 2024 KWD د.ك24.40 KWD د.ك+0.05
19 மே 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.00
18 மே 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.05
17 மே 2024 KWD د.ك24.30 KWD د.ك+0.20
16 மே 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك+0.15
15 மே 2024 KWD د.ك23.95 KWD د.ك+0.20
14 மே 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.00
13 மே 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك-0.15
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك24.50
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك23.25
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك23.78
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك23.35
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) KWD د.ك24.10
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك24.40
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك22.85
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك23.68
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك22.85
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك23.25
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك22.60
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.75
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك21.88
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك20.75
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك22.60
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.35
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.58
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
அல் ஜஹ்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
அல் ஜஹ்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஜஹ்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

22 மே 2024
KWD د.ك22.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 KWD د.ك22.75 KWD د.ك-0.35
21 மே 2024 KWD د.ك23.10 KWD د.ك+0.10
20 மே 2024 KWD د.ك23.00 KWD د.ك+0.05
19 மே 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.00
18 மே 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.10
17 மே 2024 KWD د.ك22.85 KWD د.ك+0.15
16 மே 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.15
15 மே 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.20
14 மே 2024 KWD د.ك22.35 KWD د.ك-0.05
13 மே 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك-0.15
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك23.10
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك21.90
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك22.42
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك22.00
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) KWD د.ك22.75
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك22.90
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.45
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك22.28
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.45
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.90
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك21.25
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.65
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.59
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.65
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك21.25
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.75
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.48
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
அல் ஜஹ்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
அல் ஜஹ்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை