அர் ருமைத்தியா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அர் ருமைத்தியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
KWD د.ك20.60
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60 KWD د.ك-0.05
05 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.65 KWD د.ك-0.15
04 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.80 KWD د.ك-0.25
03 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.00
02 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.30
01 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
30 நவம்பர் 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
29 நவம்பர் 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.20
28 நவம்பர் 2023 KWD د.ك20.55 KWD د.ك+0.20
27 நவம்பர் 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك21.05
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.60
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك20.82
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك20.75
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) KWD د.ك20.60
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.75
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.75
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك20.19
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك20.20
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك20.75
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك20.40
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.65
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.56
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك20.35
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.80
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.53
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.80
அர் ருமைத்தியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அர் ருமைத்தியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
KWD د.ك19.45
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
05 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك-0.20
04 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.15
03 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.00
02 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.25
01 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
30 நவம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
29 நவம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 நவம்பர் 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.20
27 நவம்பர் 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.90
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.45
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.70
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك19.65
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) KWD د.ك19.45
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.65
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.75
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.14
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك19.10
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك19.65
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.35
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.65
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.53
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك19.25
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.75
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.50
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.75
அர் ருமைத்தியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.90
அர் ருமைத்தியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை