அல் ஐன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

அல் ஐன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
AED د.إ230.74
-1.10
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 AED د.إ231.84 AED د.إ+0.28
14 ஜூன் 2021 AED د.إ231.56 AED د.إ-1.64
13 ஜூன் 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ+0.00
12 ஜூன் 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ-0.54
11 ஜூன் 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
10 ஜூன் 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.55
09 ஜூன் 2021 AED د.إ235.11 AED د.إ+1.37
08 ஜூன் 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
07 ஜூன் 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.28
06 ஜூன் 2021 AED د.إ234.84 AED د.إ+0.00
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ236.47
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ231.56
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ234.02
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ236.20
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) AED د.إ231.84
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ236.47
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ219.56
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ229.68
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ219.56
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ236.47
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ222.83
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ214.38
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ218.29
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ214.38
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ219.56
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ216.56
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ209.47
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ213.76
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ216.02
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ210.83
அல் ஐன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஐன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
AED د.إ211.50
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.25
14 ஜூன் 2021 AED د.إ212.25 AED د.إ-1.50
13 ஜூன் 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ+0.00
12 ஜூன் 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ-0.50
11 ஜூன் 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
10 ஜூன் 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.50
09 ஜூன் 2021 AED د.إ215.50 AED د.إ+1.25
08 ஜூன் 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
07 ஜூன் 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.25
06 ஜூன் 2021 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ216.75
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ212.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ214.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ216.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) AED د.إ212.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ216.75
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ201.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ210.52
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ201.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ216.75
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ204.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ196.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ200.08
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ196.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ201.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ198.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ192.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ195.94
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ198.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ193.25
அல் ஐன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை