அல் ஐன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

அல் ஐன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 மே 2023
AED د.إ235.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ+0.00
26 மே 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ-0.25
25 மே 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ-3.00
24 மே 2023 AED د.إ239.00 AED د.إ+0.25
23 மே 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ+0.00
22 மே 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ-0.75
21 மே 2023 AED د.إ239.50 AED د.إ+0.00
20 மே 2023 AED د.إ239.50 AED د.إ+2.00
19 மே 2023 AED د.إ237.50 AED د.إ+0.25
18 மே 2023 AED د.إ237.25 AED د.إ-2.25
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ247.50
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ235.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ241.70
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ242.00
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) AED د.إ235.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ247.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ238.50
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ241.89
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ238.50
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ241.25
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ241.00
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ219.50
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ231.45
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ222.50
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ239.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ233.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ219.25
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ224.41
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ233.75
அல் ஐன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ219.50
அல் ஐன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஐன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

27 மே 2023
AED د.إ218.25
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ+0.00
26 மே 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ-0.25
25 மே 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ-2.75
24 மே 2023 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.25
23 மே 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ+0.00
22 மே 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ-0.75
21 மே 2023 AED د.إ221.75 AED د.إ+0.00
20 மே 2023 AED د.إ221.75 AED د.إ+1.75
19 மே 2023 AED د.إ220.00 AED د.إ+0.25
18 மே 2023 AED د.إ219.75 AED د.إ-2.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ229.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ218.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ223.80
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ224.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) AED د.إ218.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ229.50
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ221.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ223.99
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ221.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ223.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ223.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ203.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ214.27
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ206.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ222.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ216.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ203.00
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ207.78
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ216.25
அல் ஐன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ203.25
அல் ஐன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை