அர் ராம்ஸ், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

அர் ராம்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ220.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+0.27
16 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.38 AED د.إ+2.46
15 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+2.18
14 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-1.37
13 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ+1.37
12 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-0.82
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ220.65
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ214.38
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ216.53
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ214.38
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (17 ஏப்ரல்) AED د.إ220.65
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ216.56
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ209.47
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ213.76
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ216.02
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ210.83
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ231.56
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ215.47
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ224.11
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ231.56
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ215.47
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ241.93
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.93
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ231.45
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ235.65
அர் ராம்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ229.38
அர் ராம்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அர் ராம்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ202.25
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+0.25
16 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.00 AED د.إ+2.25
15 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+2.00
14 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-1.25
13 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ+1.25
12 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.75
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ202.25
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ196.50
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ198.47
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ196.50
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (17 ஏப்ரல்) AED د.إ202.25
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ198.50
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ192.00
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ195.94
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ198.00
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ193.25
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ212.25
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ197.50
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ205.42
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ212.25
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ197.50
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ221.75
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ208.00
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ212.15
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ216.00
அர் ராம்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ210.25
அர் ராம்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை