மதினத் சயீத், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

மதினத் சயீத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
AED د.إ282.00
-1.25
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ283.25 AED د.إ-6.25
21 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+0.00
20 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+1.25
19 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ288.25 AED د.إ+0.00
18 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ288.25 AED د.إ-1.25
17 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+2.75
16 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ286.75 AED د.إ+2.50
15 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ284.25 AED د.إ+0.50
14 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ283.75 AED د.إ+0.00
13 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ283.75 AED د.إ-7.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ291.25
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ271.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ283.45
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ271.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) AED د.إ283.25
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ270.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ251.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ262.07
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ251.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ270.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ248.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ241.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ245.21
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ247.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) AED د.إ248.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ248.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ244.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ247.53
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ248.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ247.25
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
AED د.إ261.25
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ262.25 AED د.إ-6.00
21 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+0.00
20 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+1.50
19 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ266.75 AED د.إ+0.00
18 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ266.75 AED د.إ-1.50
17 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+2.75
16 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ265.50 AED د.إ+2.25
15 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ263.25 AED د.إ+0.50
14 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ262.75 AED د.إ+0.00
13 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ262.75 AED د.إ-6.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ269.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ251.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ262.49
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ251.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) AED د.إ262.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ250.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ232.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ242.66
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ232.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ250.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ229.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ223.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ227.07
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ228.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) AED د.إ229.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ230.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ229.16
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ230.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ229.00
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை