பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
அல் மாலிகியா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
புடையா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
ஹமாத் டவுன் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
ஈசா டவுன் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
மனமா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
முஹாரக் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
ரிஃபா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30
சித்ரா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.30

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
அல் மாலிகியா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
புடையா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
ஹமாத் டவுன் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
ஈசா டவுன் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
ஜிதாஃப்ஸ் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
மனமா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
முஹாரக் 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
ரிஃபா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00
சித்ரா 28 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.00