பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
அல் மாலிகியா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
புடையா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஹமாத் டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஈசா டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
மனமா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
முஹாரக் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ரிஃபா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
சித்ரா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
அல் மாலிகியா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
புடையா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஈசா டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
மனமா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
முஹாரக் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
சித்ரா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40