பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20