பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
அல் மாலிகியா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
புடையா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஹமாத் டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஈசா டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
மனமா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
முஹாரக் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ரிஃபா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
சித்ரா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
அல் மாலிகியா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
புடையா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஹமாத் டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஈசா டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
மனமா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
முஹாரக் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ரிஃபா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
சித்ரா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00