பஹ்ரைன் : தங்கம் இலும் அனைத்து நகரங்கள் விலை

பஹ்ரைன் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
அல் Malikiyah 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
Budaiya 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
ஹமத் டவுன் 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
இசா டவுன் 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
Jidhafs 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
மனாமா 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
Muharraq 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
ரிஃப்பா 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22
Sitrah, Central Governorate 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22

பஹ்ரைன் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
அல் Malikiyah 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
Budaiya 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
ஹமத் டவுன் 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
இசா டவுன் 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
Jidhafs 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
மனாமா 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
Muharraq 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
ரிஃப்பா 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20
Sitrah, Central Governorate 25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20