பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
அல் மாலிகியா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
புடையா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
ஹமாத் டவுன் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
ஈசா டவுன் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
ஜிதாஃப்ஸ் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
மனமா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
முஹாரக் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
ரிஃபா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10
சித்ரா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب22.10

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
அல் மாலிகியா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
புடையா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
ஹமாத் டவுன் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
ஈசா டவுன் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
ஜிதாஃப்ஸ் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
மனமா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
முஹாரக் 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
ரிஃபா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00
சித்ரா 05 ஜூலை 2022 BHD .د.ب21.00