பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
அல் மாலிகியா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
புடையா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
ஹமாத் டவுன் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
ஈசா டவுன் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
ஜிதாஃப்ஸ் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
மனமா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
முஹாரக் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
ரிஃபா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69
சித்ரா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
அல் மாலிகியா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
புடையா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
ஹமாத் டவுன் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
ஈசா டவுன் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
ஜிதாஃப்ஸ் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
மனமா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
முஹாரக் 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80
சித்ரா 17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80