பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
அல் மாலிகியா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
புடையா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஹமாத் டவுன் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஈசா டவுன் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஜிதாஃப்ஸ் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
மனமா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
முஹாரக் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ரிஃபா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
சித்ரா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
அல் மாலிகியா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
புடையா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஹமாத் டவுன் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஈசா டவுன் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ஜிதாஃப்ஸ் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
மனமா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
முஹாரக் 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
ரிஃபா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00
சித்ரா 01 ஜனவரி 1970 BHD .د.ب0.00