பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80

பஹ்ரைன் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40