அல் ஃபஹஹீல், குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஃபஹஹீல் : 24 காரட் தங்க வீதம்

24 பிப்ரவரி 2024
KWD د.ك20.60
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
20 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.15
19 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.45 KWD د.ك+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.45 KWD د.ك+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.45 KWD د.ك+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.35
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.57
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.60
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.45
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.77
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك20.85
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك20.75
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك21.05
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.10
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك20.67
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك20.75
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك20.85
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.75
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.75
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك20.19
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك20.20
அல் ஃபஹஹீல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك20.75
அல் ஃபஹஹீல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க வீதம்

24 பிப்ரவரி 2024
KWD د.ك19.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
20 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.15
19 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.25 KWD د.ك+0.00
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.75
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.47
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.50
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.70
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.35
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.64
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.70
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.65
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.90
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.00
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.55
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك19.65
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك19.70
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.65
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.75
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.14
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك19.10
அல் ஃபஹஹீல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك19.65
அல் ஃபஹஹீல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை