சலிமியாவாக, குவைத் : தங்க விலைகள்

சலிமியாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
KWD د.ك19.85
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
04 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
03 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.25
02 ஜூன் 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
01 ஜூன் 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
31 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.10
30 மே 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.15
29 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
28 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
27 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك20.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.75
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك19.85
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك20.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) KWD د.ك19.75
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك20.70
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك19.75
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك20.12
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك20.10
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك20.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك20.60
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.90
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك20.16
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.90
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك20.10
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك20.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك19.32
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك18.60
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك20.00
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
KWD د.ك18.80
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
04 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
03 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.20
02 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
01 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
31 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.10
30 மே 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك+0.10
29 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
28 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
27 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك18.78
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) KWD د.ك18.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.55
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك19.03
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك19.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك19.45
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك19.05
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.95
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.45
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك18.29
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.60
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை