பஹ்லா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

பஹ்லா : 24 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூன் 2024
OMR ﷼29.60
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼+0.00
22 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼-0.10
21 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
19 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
18 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.20
16 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.05
14 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
13 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.15
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼30.25
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼29.20
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼29.61
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼29.65
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) OMR ﷼29.55
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼30.90
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼29.25
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼29.92
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼29.25
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼29.85
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼30.70
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼28.60
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼29.79
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.60
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼29.45
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼28.45
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼26.40
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼27.59
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼26.40
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼28.45
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பஹ்லா : 22 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூன் 2024
OMR ﷼27.80
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼+0.00
22 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼-0.10
21 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
19 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
18 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.20
16 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.05
14 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
13 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.10
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼28.70
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼27.55
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼27.94
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼28.15
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) OMR ﷼27.75
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼29.30
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼27.80
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼28.42
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼27.80
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼28.35
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼29.15
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼27.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼28.31
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼27.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.00
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼27.10
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼26.28
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼27.10
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை