அல் கோர், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
QAR ﷼235.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼-1.64
13 ஜூன் 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼+0.00
12 ஜூன் 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼-1.09
11 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼-0.55
09 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
07 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
06 ஜூன் 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼241.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼235.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼238.24
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼241.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) QAR ﷼235.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼240.02
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼225.29
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼233.98
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼225.83
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼240.02
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼226.93
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼223.23
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼218.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼225.83
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼221.47
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼214.92
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼218.55
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼220.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼216.02
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
QAR ﷼216.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
13 ஜூன் 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
12 ஜூன் 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.00
11 ஜூன் 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-0.50
09 ஜூன் 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
07 ஜூன் 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
06 ஜூன் 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼221.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼216.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼218.37
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼221.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) QAR ﷼216.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼220.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼206.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼214.47
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼207.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼220.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼208.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼200.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼204.62
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼200.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼207.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼203.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼197.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼200.32
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼202.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼198.00
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை