ஜெபல் அலி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
AED د.إ217.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 AED د.إ217.75 AED د.إ+2.00
02 டிசம்பர் 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ-1.25
01 டிசம்பர் 2022 AED د.إ217.00 AED د.إ+4.50
30 நவம்பர் 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.50
29 நவம்பர் 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ-0.25
28 நவம்பர் 2022 AED د.إ212.25 AED د.إ-0.25
27 நவம்பர் 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.00
26 நவம்பர் 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.75
25 நவம்பர் 2022 AED د.إ211.75 AED د.إ-1.25
24 நவம்பர் 2022 AED د.إ213.00 AED د.إ+2.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ217.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ215.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ216.83
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ217.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) AED د.إ217.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ215.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ196.25
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ209.62
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ200.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ212.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ207.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ197.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ201.52
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ201.25
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ198.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ209.25
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ198.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ203.94
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ206.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ202.50
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
AED د.إ204.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.75
02 டிசம்பர் 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ-1.00
01 டிசம்பர் 2022 AED د.إ203.75 AED د.إ+4.00
30 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.50
29 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
28 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-0.50
27 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.00
26 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.75
25 நவம்பர் 2022 AED د.إ199.00 AED د.إ-1.00
24 நவம்பர் 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ+2.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ204.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ202.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ203.67
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ203.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) AED د.إ204.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ202.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ184.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ196.94
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ187.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ199.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ195.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ185.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ189.31
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ189.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ186.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ196.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ187.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ192.30
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ193.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ190.25
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை