ஜெபல் அலி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 05 ஜூலை 2022
AED د.إ216.25
-2.75
தேதி விலை மாற்றம்
04 ஜூலை 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.50
03 ஜூலை 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.00
02 ஜூலை 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+1.75
01 ஜூலை 2022 AED د.إ217.75 AED د.إ-2.50
30 ஜூன் 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ+0.00
29 ஜூன் 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ-0.25
28 ஜூன் 2022 AED د.إ220.50 AED د.إ-1.00
27 ஜூன் 2022 AED د.إ221.50 AED د.إ+0.25
26 ஜூன் 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.00
25 ஜூன் 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ219.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ217.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ218.94
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ217.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (04 ஜூலை) AED د.إ219.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ226.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ220.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ223.02
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ223.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ220.25
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ233.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ219.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ224.59
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ229.75
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ224.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ241.50
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ229.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ235.11
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ234.00
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ229.75
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 05 ஜூலை 2022
AED د.إ203.25
-2.50
தேதி விலை மாற்றம்
04 ஜூலை 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-0.50
03 ஜூலை 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
02 ஜூலை 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+1.75
01 ஜூலை 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ-2.25
30 ஜூன் 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
29 ஜூன் 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-0.50
28 ஜூன் 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ-0.75
27 ஜூன் 2022 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.25
26 ஜூன் 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.00
25 ஜூன் 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ206.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ204.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ205.69
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ204.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (04 ஜூலை) AED د.إ205.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ213.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ206.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ209.48
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ210.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ206.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ215.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ210.67
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ215.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ210.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ226.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ215.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ220.84
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ219.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ215.75
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை