ஜெபல் அலி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
AED د.إ230.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+0.00
23 ஜனவரி 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+1.64
22 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.56 AED د.إ-2.18
21 ஜனவரி 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.09
20 ஜனவரி 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+1.36
19 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.29 AED د.إ+0.55
18 ஜனவரி 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ+0.81
17 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+0.00
16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ-3.00
15 ஜனவரி 2021 AED د.إ229.93 AED د.إ+1.10
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ241.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ231.78
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ235.65
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) AED د.إ230.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ235.65
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ224.47
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ231.03
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ224.47
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ235.65
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ243.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ220.11
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ232.03
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ233.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ220.11
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ239.74
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ232.38
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ236.22
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ236.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ233.20
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
AED د.إ211.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+0.00
23 ஜனவரி 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+1.50
22 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.50 AED د.إ-2.00
21 ஜனவரி 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.00
20 ஜனவரி 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+1.25
19 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.50
18 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ+0.75
17 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.00
16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ-2.75
15 ஜனவரி 2021 AED د.إ210.75 AED د.إ+1.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ221.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ208.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ212.45
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ216.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) AED د.إ211.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ216.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ211.77
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ205.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ216.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ223.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ212.68
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ213.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ201.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ219.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ213.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ216.52
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ216.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ213.75
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை