ஜெபல் அலி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
AED د.إ224.74
-1.09
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
15 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ-1.09
14 ஜனவரி 2022 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
13 ஜனவரி 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
12 ஜனவரி 2022 AED د.إ226.11 AED د.إ+2.18
11 ஜனவரி 2022 AED د.إ223.93 AED د.إ+1.37
10 ஜனவரி 2022 AED د.إ222.56 AED د.إ-0.55
09 ஜனவரி 2022 AED د.إ223.11 AED د.إ+0.00
08 ஜனவரி 2022 AED د.إ223.11 AED د.إ+1.09
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ227.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ222.02
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ224.84
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ227.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) AED د.إ225.83
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ226.65
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ219.83
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ222.49
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ222.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ226.65
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ232.11
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ219.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ226.36
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ222.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ222.83
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ224.74
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.38
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ220.44
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ218.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ221.47
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
AED د.إ206.00
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 ஜனவரி 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
15 ஜனவரி 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-1.00
14 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
13 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
12 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ+2.00
11 ஜனவரி 2022 AED د.إ205.25 AED د.إ+1.25
10 ஜனவரி 2022 AED د.إ204.00 AED د.إ-0.50
09 ஜனவரி 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+0.00
08 ஜனவரி 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ208.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ203.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ206.09
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ208.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) AED د.إ207.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ207.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ203.94
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ203.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ207.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ212.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ207.48
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ203.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ204.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ206.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ202.06
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ200.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ203.00
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை