ஜெபல் அலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அஜ்மான் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் ஐன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் புராய்மி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
அல் மேடம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் குவோஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் சோஹர் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
அர் ராம்ஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
சுயேக் என 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
தைத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
திப்பா அல் புஜைரா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
துபாய் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
புஜைரா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கயாதி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ஹட்டா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
இப்ரி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
ஜெபல் அலி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கல்பா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கோர் ஃபக்கன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
லிவா ஒயாசிஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
மதினத் சயீத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ராஸ் அல் கைமா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ருஸ்டாக் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
ருவாஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
சஹாம் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
ஷார்ஜா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
உம் அல் குவைன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அஜ்மான் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் ஐன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் புராய்மி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
அல் மேடம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் குவோஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் சோஹர் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
அர் ராம்ஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
சுயேக் என 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
தைத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
திப்பா அல் புஜைரா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
துபாய் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
புஜைரா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கயாதி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ஹட்டா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
இப்ரி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
ஜெபல் அலி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கல்பா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கோர் ஃபக்கன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
லிவா ஒயாசிஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
மதினத் சயீத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ராஸ் அல் கைமா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ருஸ்டாக் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
ருவாஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
சஹாம் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
ஷார்ஜா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
உம் அல் குவைன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க விலை