அல் ஃபர்வானியா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஃபர்வானியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك-0.10
29 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك+0.00
28 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك-0.25
27 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.25 KWD د.ك-0.20
26 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
25 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.53
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك19.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك19.47
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك19.70
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك19.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك19.95
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك19.35
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك19.72
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك19.45
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك19.90
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2023
KWD د.ك17.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.10
29 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
28 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك-0.20
27 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.20 KWD د.ك-0.20
26 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك-0.10
25 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.50
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.47
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.70
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.67
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.40
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை