அல் ஃபர்வானியா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஃபர்வானியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
KWD د.ك23.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35 KWD د.ك+0.00
22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35 KWD د.ك-0.40
21 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.35
19 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
18 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
17 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
16 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
15 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
14 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.10
13 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.30 KWD د.ك-0.15
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك23.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك23.10
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك23.43
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك23.45
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) KWD د.ك23.35
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك24.50
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك23.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك23.75
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك23.35
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك23.65
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك24.40
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك22.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك23.68
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك22.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك23.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك22.60
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.75
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك21.88
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك20.75
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك22.60
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
KWD د.ك22.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك-0.40
21 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.40
19 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
18 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
17 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
16 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
15 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
14 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
13 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك-0.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك22.45
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.80
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك22.07
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك22.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (23 ஜூன்) KWD د.ك22.00
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك23.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك21.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك22.39
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك22.00
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك22.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك22.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.45
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك22.28
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.45
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك21.25
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.65
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.59
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.65
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك21.25
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை