ஜானுப் அஸ் சுர்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 19 ஜூன் 2021
KWD د.ك18.16
-0.11
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூன் 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك-0.11
17 ஜூன் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك-0.71
16 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
15 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.17
13 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
12 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك-0.11
11 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
10 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
09 ஜூன் 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.27
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك19.19
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (18 ஜூன்) KWD د.ك18.27
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك18.94
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك18.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك19.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.44
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.78
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك18.11
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك17.78
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.27
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.11
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.46
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك17.82
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.95
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك17.46
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 19 ஜூன் 2021
KWD د.ك16.65
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூன் 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك-0.10
17 ஜூன் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.65
16 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
15 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.15
13 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
12 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك-0.10
11 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
10 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
09 ஜூன் 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك17.59
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (18 ஜூன்) KWD د.ك16.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك17.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك16.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك17.36
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك16.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك17.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك16.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.30
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك16.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.30
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك16.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك16.33
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك16.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك16.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை