குவைத் நகரம், குவைத் : தங்க விலைகள்

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

25 மே 2022
KWD د.ك18.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 KWD د.ك18.65 KWD د.ك+0.00
25 மே 2022 KWD د.ك18.65 KWD د.ك-0.15
24 மே 2022 KWD د.ك18.80 KWD د.ك+0.10
23 மே 2022 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.10
22 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
21 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
20 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
19 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.25
18 மே 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.15
17 மே 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.15
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.15
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك18.71
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك19.15
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) KWD د.ك18.65
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك19.95
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.05
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك19.49
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.15
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك21.06
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.30
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.01
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك19.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.97
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.66
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.17
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.66
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.69
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

25 மே 2022
KWD د.ك17.70
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
25 மே 2022 KWD د.ك17.70 KWD د.ك-0.15
24 மே 2022 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.10
23 மே 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.10
22 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
20 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
19 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.20
18 மே 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.10
17 மே 2022 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك17.45
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك17.78
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) KWD د.ك17.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك18.48
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك19.30
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك18.58
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.30
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.57
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.05
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை