குவைத் நகரம், குவைத் : தங்க விலைகள்

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 பிப்ரவரி 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.20
05 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.25
03 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك-0.60
02 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.20
01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.15
31 ஜனவரி 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.15
30 ஜனவரி 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
29 ஜனவரி 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.55
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.70
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.01
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.35
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.50
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.17
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.20
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.50
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.22
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.25
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.05
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.65
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.63
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.85
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك17.80
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 பிப்ரவரி 2023
KWD د.ك17.85
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.15
05 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك-0.25
03 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.50
02 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.20
01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.15
31 ஜனவரி 2023 KWD د.ك18.10 KWD د.ك-0.25
30 ஜனவரி 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
29 ஜனவரி 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.45
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.96
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.25
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.85
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.50
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.50
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.18
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.50
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك18.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.55
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.32
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.35
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.50
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.20
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك15.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.80
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك16.95
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை