ரியாத், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ரியாத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

22 மே 2024
SAR ﷼297.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼-5.00
21 மே 2024 SAR ﷼302.00 SAR ﷼-1.00
20 மே 2024 SAR ﷼303.00 SAR ﷼+3.00
19 மே 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+0.00
18 மே 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+2.00
17 மே 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
16 மே 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+0.00
15 மே 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+6.00
14 மே 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-1.00
13 மே 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-2.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼303.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼286.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼293.18
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼287.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) SAR ﷼297.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼298.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼279.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼291.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼279.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼287.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼279.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼259.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼270.07
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼259.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼279.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼256.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼250.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼253.72
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼255.00
ரியாத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) SAR ﷼256.00
ரியாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரியாத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

22 மே 2024
SAR ﷼274.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼-5.00
21 மே 2024 SAR ﷼279.00 SAR ﷼-1.00
20 மே 2024 SAR ﷼280.00 SAR ﷼+3.00
19 மே 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+0.00
18 மே 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+2.00
17 மே 2024 SAR ﷼275.00 SAR ﷼+1.00
16 மே 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
15 மே 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+6.00
14 மே 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-2.00
13 மே 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼-1.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼280.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼263.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼270.41
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼265.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) SAR ﷼274.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼274.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼257.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼268.14
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼257.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼265.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼257.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼239.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼249.10
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼239.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼257.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼236.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼230.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼233.90
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼235.00
ரியாத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) SAR ﷼236.00
ரியாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை