ரியாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ரியாத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
கர்ஜ் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ரியாத் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை

ரியாத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
கர்ஜ் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ரியாத் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை