ரியாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ரியாத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
கர்ஜ் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ரியாத் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை

ரியாத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
கர்ஜ் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ரியாத் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை