ரியாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ரியாத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 20 மே 2024 SAR ﷼303.00
கர்ஜ் 20 மே 2024 SAR ﷼303.00
ரியாத் 20 மே 2024 SAR ﷼303.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை

ரியாத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 20 மே 2024 SAR ﷼280.00
கர்ஜ் 20 மே 2024 SAR ﷼280.00
ரியாத் 20 மே 2024 SAR ﷼280.00
ரியாத் : 22 காரட் தங்க விலை