ராஸ் அல் கைமா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ராஸ் அல் கைமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2023
AED د.إ221.25
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25 AED د.إ-1.50
01 அக்டோபர் 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ-2.75
29 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ226.50 AED د.إ-0.25
28 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ-1.75
27 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ228.50 AED د.إ-2.50
26 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ231.00 AED د.إ-2.25
25 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ223.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ222.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ223.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ223.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) AED د.إ222.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ235.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ223.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ232.23
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ235.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ223.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ236.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ228.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ232.17
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ235.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ235.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ239.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ231.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ235.82
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ232.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ238.75
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ராஸ் அல் கைமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2023
AED د.إ205.00
-0.75
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75 AED د.إ-1.50
01 அக்டோபர் 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ-2.50
29 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ209.75 AED د.إ-0.25
28 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ210.00 AED د.إ-1.50
27 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-2.50
26 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ214.00 AED د.إ-2.00
25 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ207.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ206.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ207.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) AED د.إ205.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ218.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ207.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ215.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ218.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ207.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ218.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ211.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ214.96
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ218.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ218.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ221.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ214.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ218.37
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ215.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ221.25
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை