தம்மம், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

தம்மம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
SAR ﷼245.00
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00 SAR ﷼+0.00
05 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00 SAR ﷼+2.00
04 ஜூன் 2023 SAR ﷼244.00 SAR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 SAR ﷼244.00 SAR ﷼-1.00
02 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00 SAR ﷼-3.00
01 ஜூன் 2023 SAR ﷼248.00 SAR ﷼+1.00
31 மே 2023 SAR ﷼247.00 SAR ﷼+2.00
30 மே 2023 SAR ﷼245.00 SAR ﷼+1.00
29 மே 2023 SAR ﷼244.00 SAR ﷼+0.00
28 மே 2023 SAR ﷼244.00 SAR ﷼+0.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼248.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼244.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼245.50
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼248.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) SAR ﷼246.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼257.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼244.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼249.39
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼248.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼247.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼256.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼247.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼250.17
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼247.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼249.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼250.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼239.90
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼231.00
தம்மம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼248.00
தம்மம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

தம்மம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
SAR ﷼226.00
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00 SAR ﷼+0.00
05 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00 SAR ﷼+2.00
04 ஜூன் 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼-1.00
02 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00 SAR ﷼-3.00
01 ஜூன் 2023 SAR ﷼229.00 SAR ﷼+1.00
31 மே 2023 SAR ﷼228.00 SAR ﷼+2.00
30 மே 2023 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+1.00
29 மே 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+0.00
28 மே 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+0.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼229.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼225.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼226.50
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼229.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) SAR ﷼227.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼237.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼225.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼230.10
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼229.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼228.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼236.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼230.83
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼228.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼230.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼230.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼221.34
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼213.00
தம்மம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼229.00
தம்மம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை