தம்மம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தம்மம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
அல் கோர் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
அல் மாலிகியா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
அல் ரயான் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
அல் வக்ரா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
புடையா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
தம்மம் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
தோஹா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
கோபர் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
மனமா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
முஹாரக் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
கதிஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ரிஃபா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
சித்ரா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
உம் சலால் முஹம்மது 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
தம்மம் : 22 காரட் தங்க விலை

தம்மம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
அல் கோர் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
அல் மாலிகியா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
அல் ரயான் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
அல் வக்ரா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
புடையா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
தம்மம் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
தோஹா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
கோபர் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
மனமா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
முஹாரக் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
கதிஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ரிஃபா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
சித்ரா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
உம் சலால் முஹம்மது 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
தம்மம் : 22 காரட் தங்க விலை