சுயேக் என, ஓமான் : தங்க விலைகள்

சுயேக் என : 24 காரட் தங்க வீதம்

17 ஜூன் 2024
OMR ﷼29.50
-0.20
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.05
14 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
13 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.15
12 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.20
11 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.45 OMR ﷼+0.10
10 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.35 OMR ﷼+0.15
09 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.20 OMR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.20 OMR ﷼-0.35
07 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼-0.70
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼30.25
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼29.20
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼29.62
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼29.65
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (16 ஜூன்) OMR ﷼29.70
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼30.90
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼29.25
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼29.92
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼29.25
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼29.85
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼30.70
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼28.60
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼29.79
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.60
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼29.45
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼28.45
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼26.40
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼27.59
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼26.40
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼28.45
சுயேக் என - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சுயேக் என : 22 காரட் தங்க வீதம்

17 ஜூன் 2024
OMR ﷼27.70
-0.20
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.05
14 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
13 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.10
12 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80 OMR ﷼+0.15
11 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.65 OMR ﷼+0.10
10 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.55 OMR ﷼-0.20
09 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼-0.35
07 ஜூன் 2024 OMR ﷼28.10 OMR ﷼-0.60
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼28.70
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼27.55
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼27.99
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼28.15
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (16 ஜூன்) OMR ﷼27.90
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼29.30
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼27.80
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼28.42
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼27.80
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼28.35
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼29.15
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼27.20
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼28.31
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼27.20
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.00
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼27.10
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼26.28
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.20
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼27.10
சுயேக் என - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை