கோபர், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

கோபர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
SAR ﷼293.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+2.00
11 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-1.00
10 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+2.00
07 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
05 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+4.00
04 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+4.00
02 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼282.00 SAR ﷼+3.00
01 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼279.00 SAR ﷼+0.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼293.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼279.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼288.10
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼279.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (12 ஏப்ரல்) SAR ﷼293.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼279.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼259.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼270.07
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼259.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼279.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼256.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼250.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼253.72
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼255.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) SAR ﷼256.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼257.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼253.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼256.23
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼257.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼255.00
கோபர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கோபர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
SAR ﷼270.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+2.00
11 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-1.00
10 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+1.00
07 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+1.00
05 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼267.00 SAR ﷼+4.00
04 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼263.00 SAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼263.00 SAR ﷼+3.00
02 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼260.00 SAR ﷼+3.00
01 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼257.00 SAR ﷼+0.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼270.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼257.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼265.40
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼257.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (12 ஏப்ரல்) SAR ﷼270.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼257.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼239.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼249.10
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼239.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼257.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼236.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼230.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼233.90
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼235.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) SAR ﷼236.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼237.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼233.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼236.30
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼237.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼235.00
கோபர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை