ஜெட்டா : தங்க விலை, ஜெட்டா தங்க விகிதங்கள்

ஜெட்டா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம்

14 ஜனவரி 2022
SAR ﷼230.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
15 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
13 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+1.09
11 ஜனவரி 2022 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
10 ஜனவரி 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
08 ஜனவரி 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼226.93
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼229.17
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) SAR ﷼230.20
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼227.17
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼226.93
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼236.74
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼225.83
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼230.93
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼225.83
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼226.93
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼229.11
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼222.56
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.06
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼223.65
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼225.83
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம்

14 ஜனவரி 2022
SAR ﷼211.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
15 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
13 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+1.00
11 ஜனவரி 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
10 ஜனவரி 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
08 ஜனவரி 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼210.06
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) SAR ﷼211.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.23
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼217.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼207.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼211.67
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼207.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼210.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼204.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼206.29
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼205.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼207.00
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை