ஜுபைல், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம்

01 பிப்ரவரி 2023
SAR ﷼242.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
27 ஜனவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-2.00
26 ஜனவரி 2023 SAR ﷼243.00 SAR ﷼+1.00
25 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
23 ஜனவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
22 ஜனவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () SAR ﷼
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () SAR ﷼
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼243.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼229.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼238.19
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼229.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼241.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼229.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼223.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.96
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼226.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼229.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼224.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼217.86
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼208.00
ஜுபைல் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼222.00
ஜுபைல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 பிப்ரவரி 2023
SAR ﷼223.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
27 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
26 ஜனவரி 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
25 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
23 ஜனவரி 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
22 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () SAR ﷼
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () SAR ﷼
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼224.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼219.81
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼212.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼222.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼205.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.67
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼212.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼207.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼190.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼201.18
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼192.00
ஜுபைல் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼205.00
ஜுபைல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை