ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
அல் அஹ்மதி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபஹஹீல் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபர்வானியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
அல் மங்காஃப் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அர் ரிக்கா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அர் ருமைத்தியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
சலிமியாவாக 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஹவல்லி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
குவைத் நகரம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
சபா அஸ் சலீம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
அல் அஹ்மதி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபஹஹீல் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபர்வானியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபிண்டாஸ் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
அல் மங்காஃப் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அர் ரிக்கா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அர் ருமைத்தியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
சலிமியாவாக 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஹவல்லி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
குவைத் நகரம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
சபா அஸ் சலீம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை