ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
அல் அஹ்மதி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபஹஹீல் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபிண்டாஸ் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் கோர் 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼227.00
அல் மாலிகியா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
அல் மங்காஃப் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ரயான் 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼227.00
அல் வக்ரா 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼227.00
அர் ரிக்கா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
புடையா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
தோஹா 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼227.00
ஹமாத் டவுன் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
ஹவல்லி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
ஹோஃபுஃப் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
ஈசா டவுன் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
ஜிதாஃப்ஸ் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜுபைல் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
கோபர் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
குவைத் நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
மனமா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
கதிஃப் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
ரிஃபா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
சபா அஸ் சலீம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
சித்ரா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.80
உம் சலால் முஹம்மது 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼227.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
அல் அஹ்மதி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபஹஹீல் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபிண்டாஸ் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் கோர் 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼214.00
அல் மாலிகியா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
அல் மங்காஃப் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ரயான் 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼214.00
அல் வக்ரா 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼214.00
அர் ரிக்கா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அர் ருமைத்தியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
புடையா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
தம்மம் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
தோஹா 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼214.00
ஹமாத் டவுன் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
ஹவல்லி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
ஹோஃபுஃப் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
ஈசா டவுன் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
ஜிதாஃப்ஸ் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
ஜுபைல் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
கோபர் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
குவைத் நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
மனமா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
முஹாரக் 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
கதிஃப் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
ரிஃபா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
சபா அஸ் சலீம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
சித்ரா 02 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.60
உம் சலால் முஹம்மது 02 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼214.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை