அர் ரிக்கா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அர் ரிக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
KWD د.ك18.49
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.49 KWD د.ك-0.11
22 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.22
21 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
20 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
19 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
18 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.11
17 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.60
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.28
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.11
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) KWD د.ك18.49
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.66
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.84
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.31
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.11
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.73
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.71
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.22
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.52
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.22
அர் ரிக்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அர் ரிக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
KWD د.ك16.95
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.95 KWD د.ك-0.10
22 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.20
21 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
20 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
19 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
18 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.10
17 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.05
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.76
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك16.60
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) KWD د.ك16.95
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.10
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.35
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.78
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.60
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.25
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك16.79
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك17.15
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك16.70
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك16.97
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك16.70
அர் ரிக்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை