ஹவல்லி : தங்க விலை, ஹவல்லி தங்க விகிதங்கள்

ஹவல்லி, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஹவல்லி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
KWD د.ك18.70
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
21 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
20 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
19 மே 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.25
18 மே 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.15
17 மே 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.15
16 மே 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
15 மே 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
14 மே 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.10
13 மே 2022 KWD د.ك18.45 KWD د.ك-0.15
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.15
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك18.72
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك19.15
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) KWD د.ك18.60
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك19.95
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.05
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك19.49
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.40
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.15
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك21.06
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.30
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.01
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.80
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك19.40
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.97
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.66
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.17
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.66
ஹவல்லி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.69
ஹவல்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹவல்லி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
KWD د.ك17.75
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
20 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
19 மே 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.20
18 மே 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.10
17 மே 2022 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.10
16 மே 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
15 மே 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
14 மே 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.10
13 மே 2022 KWD د.ك17.55 KWD د.ك-0.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك18.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك17.45
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك17.78
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك18.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) KWD د.ك17.65
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.10
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك18.48
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.40
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك19.30
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك18.58
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك18.15
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك18.40
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.30
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.57
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.10
ஹவல்லி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.05
ஹவல்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை