அஜ்மான் நகரம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

அஜ்மான் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
AED د.إ238.75
+1.75
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00 AED د.إ+1.00
05 ஜூன் 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ+0.00
04 ஜூன் 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ+0.00
03 ஜூன் 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ-1.75
02 ஜூன் 2023 AED د.إ237.75 AED د.إ-1.00
01 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ+0.00
31 மே 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ+2.25
30 மே 2023 AED د.إ236.50 AED د.إ+0.75
29 மே 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ+0.00
28 மே 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ+0.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ238.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ236.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ236.92
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ238.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) AED د.إ237.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ247.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ235.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ241.06
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ242.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ238.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ247.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ238.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ241.89
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ238.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ241.25
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ241.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ219.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ231.45
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ222.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ239.75
அஜ்மான் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அஜ்மான் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
AED د.إ221.00
+1.50
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50 AED د.إ+1.00
05 ஜூன் 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ+0.00
04 ஜூன் 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ+0.00
03 ஜூன் 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ-1.50
02 ஜூன் 2023 AED د.إ220.00 AED د.إ-1.00
01 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ+0.00
31 மே 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
30 மே 2023 AED د.إ219.00 AED د.إ+0.75
29 மே 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ+0.00
28 மே 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ+0.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ218.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ219.33
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) AED د.إ219.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ229.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ218.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ223.19
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ224.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ229.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ223.99
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ223.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ223.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ203.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ214.27
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ206.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ222.00
அஜ்மான் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை