அஜ்மான் நகரம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

அஜ்மான் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
AED د.إ226.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50 AED د.إ-0.25
06 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ+1.00
05 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ225.75 AED د.إ+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ225.75 AED د.إ-2.50
03 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ228.25 AED د.إ-4.25
02 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+1.25
31 ஜனவரி 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
30 ஜனவரி 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+0.25
29 ஜனவரி 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ+0.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ233.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ225.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ228.46
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ233.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) AED د.إ226.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ234.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ230.33
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ232.50
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ215.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ217.63
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ217.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ215.75
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ196.25
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ209.62
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ200.00
அஜ்மான் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ212.50
அஜ்மான் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அஜ்மான் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
AED د.إ209.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50 AED د.إ-0.50
06 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ210.00 AED د.إ+1.00
05 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.00 AED د.إ-2.50
03 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-3.75
02 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+1.00
31 ஜனவரி 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
30 ஜனவரி 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
29 ஜனவரி 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ216.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ209.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ211.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ216.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) AED د.إ209.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ217.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ204.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ213.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ204.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ215.25
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ205.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.00
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ202.95
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ203.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ204.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ202.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ184.50
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ196.94
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ187.75
அஜ்மான் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ199.75
அஜ்மான் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை