கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47
அல் ரயான் 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47
அல் வக்ரா 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47
தோஹா 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47
உம் சலால் முஹம்மது 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00
அல் ரயான் 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00
அல் வக்ரா 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00
தோஹா 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00
உம் சலால் முஹம்மது 23 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00