கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼222.50
அல் ரயான் 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼222.50
அல் வக்ரா 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼222.50
தோஹா 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼222.50
உம் சலால் முஹம்மது 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼222.50

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼210.00
அல் ரயான் 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼210.00
அல் வக்ரா 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼210.00
தோஹா 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼210.00
உம் சலால் முஹம்மது 30 ஜூன் 2022 QAR ﷼210.00