கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56
அல் ரயான் 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56
அல் வக்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56
தோஹா 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56
உம் சலால் முஹம்மது 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00
அல் ரயான் 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00
அல் வக்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00
தோஹா 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00
உம் சலால் முஹம்மது 23 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00