கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼224.20
அல் ரயான் 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼224.20
அல் வக்ரா 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼224.20
தோஹா 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼224.20
உம் சலால் முஹம்மது 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼224.20

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼205.50
அல் ரயான் 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼205.50
அல் வக்ரா 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼205.50
தோஹா 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼205.50
உம் சலால் முஹம்மது 19 ஜூன் 2021 QAR ﷼205.50