கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47
அல் ரயான் 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47
அல் வக்ரா 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47
தோஹா 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47
உம் சலால் முஹம்மது 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00
அல் ரயான் 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00
அல் வக்ரா 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00
தோஹா 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00
உம் சலால் முஹம்மது 09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00