கத்தார் : தங்கம் இலும் அனைத்து நகரங்கள் விலை

கத்தார் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் க்ஹோர் 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼238.93
அல் Rayyan 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼238.93
அல் Wakrah 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼238.93
தோஹா 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼238.93
உம் Salal முஹம்மது 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼238.93

கத்தார் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் க்ஹோர் 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼219.00
அல் Rayyan 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼219.00
அல் Wakrah 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼219.00
தோஹா 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼219.00
உம் Salal முஹம்மது 22 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼219.00