கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00