கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼230.20
அல் ரயான் 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼230.20
அல் வக்ரா 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼230.20
தோஹா 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼230.20
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼230.20

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼211.00
அல் ரயான் 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼211.00
அல் வக்ரா 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼211.00
தோஹா 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼211.00
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஜனவரி 2022 QAR ﷼211.00