கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
அல் ரயான் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
அல் வக்ரா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
தோஹா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
உம் சலால் முஹம்மது 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
அல் ரயான் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
அல் வக்ரா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
தோஹா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
உம் சலால் முஹம்மது 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50