கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
அல் ரயான் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
அல் வக்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
தோஹா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50

கத்தார் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் கோர் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
அல் ரயான் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
அல் வக்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
தோஹா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50