ரிஃபா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ரிஃபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
BHD .د.ب24.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30 BHD .د.ب+0.00
05 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30 BHD .د.ب+0.10
04 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
03 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب-0.20
02 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.40 BHD .د.ب-0.20
01 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.60 BHD .د.ب+0.10
31 மே 2023 BHD .د.ب24.50 BHD .د.ب+0.10
30 மே 2023 BHD .د.ب24.40 BHD .د.ب+0.20
29 மே 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
28 மே 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب24.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.20
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.33
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب24.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) BHD .د.ب24.30
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.10
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب24.74
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب24.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب24.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب25.30
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.80
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.70
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب24.80
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.70
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.77
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.90
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب24.60
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரிஃபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
BHD .د.ب23.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
05 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.10
04 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب+0.00
03 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب-0.10
02 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب-0.20
01 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.10
31 மே 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب+0.10
30 மே 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.10
29 மே 2023 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب+0.10
28 மே 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) BHD .د.ب23.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.34
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب23.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب23.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.42
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب23.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.50
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.47
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب21.70
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب23.20
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை