மதீனா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம்

10 ஏப்ரல் 2021
SAR ﷼221.47
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
08 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+2.18
07 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+0.00
06 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+1.09
05 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
01 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+3.27
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼222.56
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼220.27
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼219.29
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) SAR ﷼221.47
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼222.56
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼213.83
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼218.73
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼222.56
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼216.02
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼235.65
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼220.38
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼228.64
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼235.65
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼220.38
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼246.56
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼231.29
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼235.79
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼238.93
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼233.47
மதீனா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம்

10 ஏப்ரல் 2021
SAR ﷼203.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
08 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
07 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
06 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+1.00
05 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
01 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+3.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼204.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼201.90
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼201.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) SAR ﷼203.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼204.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼196.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼200.48
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼204.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼198.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼216.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼202.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼209.57
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼216.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼202.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼226.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼216.13
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼219.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼214.00
மதீனா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை