மதீனா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
SAR ﷼235.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+1.00
05 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-2.00
03 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼-5.00
02 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
31 ஜனவரி 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼242.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼234.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼236.71
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼242.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) SAR ﷼235.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼243.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼229.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼238.19
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼229.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼241.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼229.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼223.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.96
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼226.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼229.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼224.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼217.86
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼208.00
மதீனா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼222.00
மதீனா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
SAR ﷼217.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
05 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
03 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-4.00
02 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
31 ஜனவரி 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼223.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼216.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼218.43
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼223.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) SAR ﷼217.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼224.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼219.81
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼212.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼222.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼205.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.67
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼212.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼207.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼190.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼201.18
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼192.00
மதீனா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼205.00
மதீனா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை