மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
யான்பு 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
யான்பு 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை