மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
யான்பு 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
யான்பு 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை