மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
யான்பு 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
யான்பு 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை