மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
யான்பு 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
யான்பு 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை