மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
யான்பு 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
யான்பு 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை