மதீனா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
யான்பு 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
யான்பு 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை