மதீனா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதீனா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
யான்பு 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை

மதீனா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
மதீனா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
யான்பு 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
மதீனா : 22 காரட் தங்க விலை